امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵
نمايش متولدين دوشنبه ۱/۵ تولد دانش آموزان
تاريخ تولد تصوير نام خانوادگي نام
80/1/5 اسحاقی امیرحسین
1379/1/5 جلیل زاده محمدرضا

دبيرستان تيزهوشان شهيد ستاري سالروز تولد شما را تبريك ميگويد