امروز شنبه ۱۳۹۷/۲/۱
نمايش متولدين شنبه ۲/۱ تولد دانش آموزان
تاريخ تولد تصوير نام خانوادگي نام
82/2/1 صادقی روزبهانی مهدی
81/2/1 احمدی سیدمهدی
79/12/1 سیلسپور ایلیا
77/12/1 کوشش افکار مصطفی
78/2/1 وفایی تبار سروش
77/12/1 منصوری محمدحسن

دبيرستان تيزهوشان شهيد ستاري سالروز تولد شما را تبريك ميگويد