اولیای محترم ودانش آموزان گرامی لطفا به چندنکته زیردرارتباط با گروههای رفع اشکال توجه ویژه بنمایید:
۱:فقط درساعتهایی که دبیران مشخص کرده اند وارد گروه شوید وپیام بذارید فقط درزمانی که خود دبیران درگروه حضور دارند .گاهی اوقات دبیران درتایمی که مشخص کرده اند وارد گروه میشوند وبا تعدادزیادی پیام روبرو میشوند ودرهمون زمان تعدادی هم آنلاین سوال درسی میپرسند که امکان مدیریت هردو دریک زمان نیست وازطرفی تعدادزیاد پیامها هم نکات مهم که باید دیگران به آنها دسترسی داشته باشندراازدید پنهان میکند.
۲-گروههای رفع اشکال فقط برای رفع اشکال درسی است . مطرح کردن موضوعات دیگه مثل پیگیری تکالیف دراین گروه جایز نیست وبه این نکته توجه داشته باشید که جمع دانش آموزان چند مدرسه یک دبیر به هزارنفر میرسد وچک کردن تکالیف واطلاع رسانی مجدد پروسه ای طولانی است.بنابراین انتظارنداشته باشید بلافاصله پاسخگوی شما باشند .
۳-لطفا درهیچ شرایطی به پی وی دبیران نروید ویا تماس شخصی نداشته باشید .توجه داشته باشید که دبیران گرامی اکثر ساعات بعدازظهرخودراهم به مدارس اختصاص داده اند .
۴-چنانچه به هردلیلی دانش آموزان پیام غیر درسی ویا فایل ومتن خارج از درس وخارج ازساعات تعیین شده بفرستند شماره آنها مسدود وازگروه خارج خواهند شد .
۴-به زودی گروهی تشکیل میشود که صرفا معاونین محترم دراون حضوردارند برای پیگیری موضوع تکلیف کسانی که به هر دلیلی درارسال تکالیف ویا بازبینی توسط دبیران به مشکل برخورده اند.بنابراین از پیگیری تکالیف درگروههای رفع اشکال جداپرهیز شود تا وقت منظورشده فقط به رفع اشکال درسی پرداخته شود.
ازاینکه به موارد بالا توجه ویژه میکنید تا استفاده بهینه تری از گروهها بشود بسیاربسیارممنونیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − 2 =