انجمن

با سلام خدمت اولیاء گرامی . احتراما اسامی اعضای انجمن اولیاءسال تحصیلی جدید را خدمتتان معرفی میگردد . چنانچه هرگونه نظر و پیشنهادی به جهت بهبود در امر آموزش دارید می توانید با هر یک از اعضای انجمن اولیاء مدرسه در میان بگذارید . اعضای اصلی : رئیس انجمن: آقای اکبری و نائب رئیس خانم شیرازی دیگر اعضای انجمن : آقای حیدری و خانها تاجیک -موسوی و ناصر وزیری-