انجمن

با سلام خدمت اولیاء گرامی . احتراما اسامی اعضای انجمن اولیاءسال تحصیلی جدید را خدمتتان معرفی میگردد . چنانچه هرگونه نظر و پیشنهادی به جهت بهبود در امر آموزش دارید می توانید با هر یک از اعضای انجمن اولیاء مدرسه در میان بگذارید . اعضای اصلی : رئیس انجمن: مجید بیدگلی - نایب رئیس : خانم موسوی دیگر اعضای انجمن : خانمها - غلامی - قارونی - چلوی - یارمحمدی آقایان - غیاثی - شیرازی - آذری جعفری