جلسه هم اندیشی مدیران مدارس خاص منطقه ورامین

جلسه هم اندیشی برگزاری المپیاد های علمی (شنبه 7آذر ماه) به میزبانی مدرسه شهید ستاری برگزار شد. در این جلسه جناب آقای امینی کارشناس مسئول آموزش اداره آموزش و پرورش ورامین ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیران منطقه از برگزاری چنین جلساتی بسیار خرسند شدند و اعلام داشتند که وظیفه اصلی مدیران منطقه کشف استعدادها و ایجاد فضایی مناسب برای رشد و شکوفایی دانش آموزان المپیادی است، ایشان فرمودند برگزاری چنین نشستهایی بی شک بستری مناسب برای حضور گسترده دانش آموزان المپیادی در مسابقات خواهد بود که این خود باعث شناسایی و کشف استعدادهایی جدید خواهدشد. در ادامه جلسه مدیریت استعدادهای درخشان شهید ستاری جناب آقای مرادی توضیحاتی بسیار رسا در رابطه با امتیاز یک دانش آموز المپیادی را بیان داشتند و خواستار حمایت همه جانبه مدیران این منطقه شدند.

دانلود ضمیمه