سخنرانی دکتر ایرج حسابی

آقای دکتر حسابی در هفت سالگی، تحصیلات ابتدایی خود را در لبنان و با تنگ دستی ها و مرارت های دور از وطن آغاز کرد. قرآن کریم، دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشآت قائم مقام را هم نزد مادر فاضله شان در منزل آموخت. علاوه بر گرفتن لیسانس در رشته های ادبیات و بیولوژی از دانشگاه های امریکایی و فرانسوی بیروت، به اخذ مدارک مهندسی راه و ساختمان، مهندسی برق و مهندسی معدن نیز نایل آمد. در رشته های ریاضی، ستاره شناسی، پزشکی و حقوق هم تحصیلات دانشگاهی داشت و سرانجام در 25 سالگی، مدرک دکتری فیزیک را از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد.