برگزاری نماز جماعت 1397/07/04

برگزاری نماز جماعت با شرکت گسترده دانش آموزان و معاونت پرورشی برگزار گردید.طبق روال هر سال، اقامه نماز جماعت هر روز ظهر در مدرسه با حضور دانش آموزان و کادر مدرسه انجام می پذیرد . همچنین در میان دو نماز هر روز یک دعا یا یک حدیث توسط همکاران خوانده می شود. ان شاالله این برنامه هر روز پر بارتر ادامه یابد .