برگزاری کلاسهای فن آوری دانش آموزان

این دوره از زندگی شما بسیار مهم است. چرا که در پایه های هفتم، هشتم و نهم علاوه بر اینکه خود را بهتر می شناسید، می خواهید برای آینده زندگی خود و انتخاب رشته تصمیم بگیرید.درس کار و فناوری به شما کمک زیادی می کند تا آینده خود را بهتر بسازید.