مراسم عزاداری به مناسبت اربعین حسینی

مراسم عزاداری به مناسبت اربعین حسینی همراه با پخش صبحانه