شرکت در راهپیمائی 13 آبان 1397/08/13

دانش اموزان مدرسه شهی ستاری نیز دوشا دوش دیگر دانش آموزان در را هپیمائی 13 ابان شرکت کرده .و انزجار خود را از شیطان بزرگ آمریکا ابراز نموده و در وحدت و هم پیمانی با امام امت تاکید نمودند