اهدای هدایا بمناسبت روز دانش اموز1397/08/13

مدیر دبیرستان شهید ستاری ضمن تبریک روز دانش اموز به دانش آموزان و یاد آوری این حماسه بزرگ و دستاورد های آندر طول دوره 40 ساله انقلاب هدایایی به دانش اموزان تقدیم نمود