کسب رتبه اول کشوری

کسب رتبه اول کشوری(قطبی) در کنگره قرآنی سمپاد توسط مهدی حاصلی ایرانشاهی دانش آموز پایه یازدهم دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ستاری را به همه دانش آموزان ،اولیای محترم ودبیران ارجمند تبریک عرض مینماییم