برگزاری روز بدون کتاب شاد

روز سه شنبه نهم بهمن 1397 روز دیگربرای دانش آموزان روزی شاد و مفرح بدون درس در این روز دانش آموزان با برگزاری مسابقات و بازیهای دوستانه تیمی و تک نفره خستگی چند ماه را از چهره زدودند و رنگ بازی و شادی و کودکی گرفتند. در این روز با میوه شیرینی و آش و اجرای سیاه چادر در محیط مدرسه و بازیهای مختلف روز شادی برای بچه ها بود میتوانید تصاویر این روز را در گالری تصاویر ببینید