انتخابات شور1

همزمان با سراسر کشور هجدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی روز سه شنبه در آموزشگاه شهید ستاری برگزار شد. از مجموع نامزدهای انتخابات شورای دانش آموزی نه نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر علی البدل با رای دانش آموزان مدرسه به عنوان اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه برگزیده شدند. احکام اعضای شورای دانش آموزی توسط مدیر آموزشگاه برای مدت یک سال صادر می شود.هر یک از اعضای منتخب در یکی از انجمن‌های ذیل فعالیت خواهد کرد. انجمن نماز، انجمن قرآن و عترت و معارف اسلامی، انجمن تعاونی آموزشگاهی، انجمن علمی و آموزشی، انجمن فرهنگی و هنری، انجمن تربیت بدنی، انجمن سیاسی و اجتماعی، انجمن بهداشت،‌سلامت و محیط زیست، انجمن امور مناسبت‌ها و تبلیغات و نمایشگاه‌ها، انجمن انتظار و مهدویت، انجمن صلح و دوستی، انجمن مواجه با حوادث و بلایای طبیعی و انجمن انتظامات و پشتیبانی از این جمله هستند. اسامی دانش آموزان ثبت نام شده برای انتخابات شورای دانش آموزی مصطفی کوشش افکار- سینا1 ایلیا سیلسپور- سعادت2 مهران اکثری مهابادی- سعادت1 محمد مهدی زندی سهیل عارفی نیک – دهخدا 3 صابرناصری- دانش2 سید محمد حسین میری – دانش 1 امیر حسین مختارپور- سعادت2 مهرداد اکثری- سعادت1 بنیامین تات- اندیشه 2 محمد فرید عرب – سعادت 1 عباس میرزایی- اندیشه 3 محمد عبدالهی امیر مهدی فرجی- سعادت 2 سید محمد حسین طباطبایی رفیعی- سعادت 2 حسن غلام رضایی- دهخدا 4 دانیال نوری- سعادت 1 محمد امین عرب سلمانی-سعادت1 سید مرتضی یاسینی- سعادت1 سید علی اصغر طباطبایی- سعادت1