به سایت اطلاع رسانی مجتمع آموزشی شهید ستاری ورامین خوش آمدید
امروز جمعه 1396/7/28
***سخنرانی دکتر پیروز در تاریخ 95/11/20درجمع دانش آموزان دبیرستان شهید ستاری ورامین انشار یافت دانلود در بخش دانلودها*** اطلاعیه:
امروز تولد کیه؟