به سایت اطلاع رسانی مجتمع آموزشی شهید ستاری ورامین خوش آمدید
امروز شنبه 1395/12/7
***سخنرانی دکتر پیروز در تاریخ 95/11/20درجمع دانش آموزان دبیرستان شهید ستاری ورامین انشار یافت دانلود در بخش دانلودها*** اطلاعیه:
امروز تولد کیه؟