به سایت اطلاع رسانی مجتمع آموزشی شهید ستاری ورامین خوش آمدید
امروز یکشنبه 1396/4/4
***سخنرانی دکتر پیروز در تاریخ 95/11/20درجمع دانش آموزان دبیرستان شهید ستاری ورامین انشار یافت دانلود در بخش دانلودها*** اطلاعیه:
امروز تولد کیه؟