اولیای محترم ودانش آموزان عزیز:سلام
هدف ازبرگزاری آزمونهای آنلاین سنجش میزان یادگیری دانش آموزان وتجزیه وتحلیل نتایج آن برای اتخاذ تصمیم های بعدی برای فرآیندیاددهی ویادگیری بوده است .ازآنجاکه متاسفانه زیرساختهای فنی این کار ازجمله نیازبه اینترنت مناسب وسرورهای قوی وموسسات باتجربه برگزارکننده این آزمونها درکشور مهیا نیست وباتوجه به مشکلاتی که دربرگزاری آزمونها درسایت منتا ازطرف دانش آموزان گزارش شده وبارها با مسولین سایت منتا اتمام حجت گردیده ورفع نگردیده است شورای معاونین به این نتیجه رسیده اند که به جهت اهمیت سلامت جسمی و روحی دانش آموزان و رفع استرس ازآنان کلیه آزمونها تا اطلاع ثانوی لغو شود .لذا کلیه امتحانات تا ایجاد بستری مناسب برای برگزاری تااطلاع بعدی لغو می باشد وبرگزار نمی شود .باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.