به سایت اطلاع رسانی مجتمع آموزشی شهید ستاری ورامین خوش آمدید
امروز دوشنبه 1395/12/2
جوایز دانش اموزان برتر ترم اول در مورخه 1396/11/26طی مراسمی به دانش آموزان اهدا شد. اطلاعیه:
امروز تولد کیه؟