هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

دانش‌آموزان از جسارت ذاتی برخوردار هستند که این جسارت در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به اوج شکوفایی خود رسیدلذا لازم است که دربین نسل جوان فرهنگ ایثار وشهادت هم سن وسالان انها که دردوران ۸سال دفاع مقدس نقش به سزایی داشته اند بیان شود.