تاريخچه جشنواره جوان خوارزمي

تاريخچه جشنواره جوان خوارزمي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و فناوري، تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي مختلف علمي، فني، فرهنگي و معارف اسلامي از طريق قدرداني و ارج نهادن بر مقام والاي پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در راستاي تحقق اهداف مذكور، اساسنامه سازمان پژوهشهاي […]

برگزاری انتخابات صورت اینترنتی

برگزاری انتخابات   صورت اینترنتی

انتخابات شورای دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان به صورت غیر حضوری و به صورت اینترنتی انجام خواهد گرفت دانش آموزان و اولیا گرامی میتوانند با مراجعه به سایت و شرکت در انتخابات این امر مهم شرکت نمایند.